Skip to main content

Les 1 | Kennismaking

Je hebt besloten om op zoek te gaan. Op zoek naar antwoorden op vragen die je bezighouden. Misschien zijn die vragen pas kort geleden bij je opgekomen, misschien leven ze al langer. Vragen als: Wat is de zin van mijn bestaan? Is er een leven na dit leven? Wat is het toch dat christenen bezighoudt? Waarom is er zoveel ellende in de wereld? En hoe weet ik nou of God bestaat? De zoektocht naar antwoorden op zulke vragen kan fantastisch zijn, maar ook moeilijk. Een goede begeleiding kan veel betekenen. Daarvoor is deze cursus bedoeld: om jou te helpen bij het zoeken naar antwoorden op jouw vragen. Samen op pad! We hopen van harte dat je je thuis zult voelen en wensen je een heel goede cursus toe!

Klik hieronder om de hele les te beluisteren!

Waarom deze cursus?

Uit onderzoek blijkt dat Nederland zo’n vier miljoen spirituele zoekers telt. Spirituele zoekers zijn niet betrokken bij een kerk, maar denken wel dat er meer is tussen hemel en aarde. Ze zoeken antwoorden op vragen rondom zingeving en geloof: wat is dan dat ‘meer’ tussen hemel en aarde?

Deze cursus is bedoeld om zoekers wegwijs te maken in het christelijk geloof. Verschillende onderwerpen die hiermee te maken hebben, worden uitgelegd op een eigentijdse en toegankelijke manier. Hoe zit dat nu met God? Wat is die Bijbel voor een boek en wat staat er dan in? En wat is eigenlijk bidden?

Als jij ook op zoek bent, kan deze cursus je misschien verder helpen. Alles wat je leert en hoort, kan je helpen om na te denken over wat je nu wel of niet gelooft. Het gaat erom dat je zélf conclusies trekt!

Opzet van de cursus

Deze cursus bestaat uit 12 lessen en een weekend. Elke les begint om 19.30 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.15 uur.

De avonden kennen geen vaste opzet: de lessen worden heel afwisselend ingevuld. Soms wordt het onderwerp uitgelegd door een spreker, maar er kan bijvoorbeeld ook een stukje interactie zijn, video en muziek . Daarnaast bespreek je de onderwerpen binnen je eigen (vaste) kleine groep, aan de hand van verschillende werkvormen. Uiteraard krijg je alle ruimte om je vragen te stellen.

Om het contact binnen de groep te bevorderen, zullen we voorafgaand aan les 3 en 8 met elkaar eten.

Samen zoeken

Elke bijeenkomst biedt de mogelijkheid om het onderwerp van de les met anderen te bespreken. Het sámen zoeken naar antwoorden is een belangrijk element in deze cursus. Door naar elkaar te luisteren en met elkaar van gedachten te wisselen, zul je meer diepgang ervaren. Het gaat daarbij overigens niet alleen om de kennis die je opdoet, maar ook om het contact met de andere mensen in je kleine groep.

De uitwisseling binnen je kleine groep zal een grote bijdrage leveren aan je zoekproces. En dat mes snijdt aan twee kanten, want jouw inbreng helpt de anderen ook weer verder in hún zoekproces.

Het is dan ook belangrijk dat je probeert om elke avond aanwezig te zijn. Anders mis je een wezenlijk onderdeel van je eigen zoekproces. En voor dat zoekproces ben je uiteindelijk zélf verantwoordelijk.

Mocht het je echt een keer niet lukken om erbij te zijn, laat dan even weten dat je niet komt.

Ruimte en respect

Iedereen neemt zijn eigen levensgeschiedenis mee. In je kleine groep kunnen mensen met heel verschillende achtergronden zitten. Misschien zijn sommigen christelijk opgevoed, terwijl anderen nog nooit een Bijbel hebben gezien.

In deze cursus moet ruimte zijn voor iedereen. Daarbij is respect voor elkaar en elkaars mening van groot belang. In verband met de veiligheid binnen de groep worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  1. Iedereen heeft het recht zo veel of zo weinig te vertellen als hij of zij kwijt wil.
  2. Alles wat er wordt besproken, blijft binnen de groep.
  3. Het doel van de bijeenkomst is in gesprek komen, niet debatteren of elkaar uitlachen.

Een goede voorbereiding

Via deze site heb je toegang tot achtergrondinformatie bij elke les. Het is de bedoeling dat je die vóóraf doorneemt, om je optimaal voor te bereiden op de bijeenkomst. Soms zullen er vragen bij staan om je daarbij te helpen.

Als je het maximale uit deze cursus wilt halen, is een goede voorbereiding op de lessen heel zinvol. Het is nuttig om tijdens het doornemen van de teksten aantekeningen te maken en vooral je vragen te noteren. Op die manier stuur je je eigen leer- en groeiproces!