Skip to main content

Les 10 | Ja, maar…

In de afgelopen lessen is in feite de kern van het christelijk geloof behandeld. Even kort samengevat: God houdt van ons en wil een relatie met ons, zonde zorgt echter voor een kloof tussen God en ons., het offer van Jezus maakt die relatie alsnog mogelijk, De Heilige Geest helpt ons bij het invullen van die relatie. Dit verhaal geldt ook voor jou persoonlijk. God houdt van jou. Hij is op zoek naar jou. Hij wil een relatie met jou. En Hij heeft ook al geregeld dat dat mogelijk is. Zonder dat je er zelf iets voor hoeft te doen! Vergelijk het maar met een vader en moeder die direct van hun pasgeboren baby houden – terwijl dat kindje daar zelf nog niets voor heeft gedaan.

Klik hier om de hele les te beluisteren!

Er zijn verschillende meningen over wie Jezus precies was. Sommigen zien Jezus als een ‘groot mens’, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Martin Luther King of Mahatma Gandhi. Anderen zeggen: een wijze leraar, een profeet of juist een rebel. Christenen zijn het eigenlijk met al deze dingen eens, maar geloven ook dat Jezus nog meer is dan dat.

Stel jezelf de volgende vragen, als persoonlijke voorbereiding op deze les:

  1. Wat voor beeld heb jij bij Jezus? Hoe stel je je Jezus voor?
  2. Geloof je dat Jezus echt bestaan heeft? Waarom wel of niet?
  3. Ken je het verhaal over Jezus’ geboorte, dat vaak wordt verteld met Kerst? Zo ja, waar ken je dat van (bijvoorbeeld van vroeger, of van een kerstnachtdienst)? Wat roept dat verhaal bij je op?

Hieronder vind je achtergrondinformatie bij het onderwerp. Het is de bedoeling dat je die vóóraf doorneemt, om je optimaal voor te bereiden op de bijeenkomst.